เกมส์งานอีเว้นท์ งานอีเว้นท์ คืออะไร ช่วยอะไรได้บ้าง

Uncategorized, , , , , , May 18, 20200 Commentsadmin

เกมส์งานอีเว้นท์ งานอีเว้นท์ ช่วยอะไรให้กับ Brand ส่งเสริมการขาย ยังไง

 

งานEvent หรือ งานอีเว้นท์ ความหมายในภาษาไทยคือ การจัดงาน งานกิจกรรมต่างๆ เรียกทับศัพท์ว่า  “อีเว้นท์”  ซึ่งอีเว้นท์อยู่รายรอบในชีวิตเราทุกเวลาจนแทบจะนึกไม่ถึง เดินออกจากบ้าน มาทำงานมีประชุม มีอบรม ตามห้างร้านมีโปรโมชั่นเล็กใหญ่ ไปดูคอนเสิร์ต ไปงานแต่งงาน งานวันเกิด กิจกรรมการกุศล งานวัดงานบุญบ้าน งานเลี้ยงสังสรรค์ พลาดไม่ได้คืองานแสดงสินค้าที่เรียกว่า มหกรรมตามห้าง ตามศูนย์สินค้า เสมือนว่าชีวิตนี้ อีเวนท์เกือบกลายเป็นลมหายใจเข้าออกของคนยุคนี้ไปโดยไม่รู้ตัว เอาแค่ง่ายๆ เสิร์ช เข้าไปดูในคำว่าอีเวนท์อาทิตย์นี้มีอะไรที่ไหนบ้าง ก็ขึ้นรายการงานอีเวนท์เป็นร้อยๆจนไปไม่ทั่วถ้วน

 

งานอีเว้นท์ นั้น จากงานบ้านๆ งานเล็กๆ อาทิ เช่น งานประชุม งานเลี้ยง จำนวน คน ไม่เกิน 50 คน ถึงงานระดับใหญ่ เช่น งานระดับ 400 – 500 คน หรือ มากกว่า 1000 คน กระบวนการคิดและการลงมือทำแทบจะไม่ต่างกันมาก จะต่างก็คือ ขนาด องค์ประกอบในงาน และคนที่มาร่วมงาน สามหลักใหญ่ๆ เริ่มใกล้ตัวเช่นงานทำบุญบ้าน งานบวช งานวัด งานที่บริษัท ตอนนี้ไปไกลตัวถึงงานคอนเสริต์ตามห้าง ขยายไปถึงงานเฟสติเวล์ระดับสากล นี่ยังไม่นับศูนย์การประชุมใหญ่ๆที่ทุกๆวันมีแต่งานอีเว้นท์ เสมือนเป็นเส้นเลือดหลักของสถานที่ คือไม่มีอีเว้นท์ไม่มีเงินเดือนให้พนักงานเฉกเช่นนั้น

 

ดังนั้น เกมส์งานอีเว้นท์ เป็น หนึ่ง ใน ปัจจัย ที่สามารถดึงดูดคน ให้เข้ามาร่วมงานได้ มากมาย เกมส์อีเว้นท์มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ ทายของ เกมส์ขายของ โดยให้ MC หรือ Pretty มาประกาศ ให้แขกที่มาร่วมงานนั้น มีส่วนร่วมกันกับ งานอีเว้นท์ ของบูธนั้นๆ ดังนั้น เกมส์งานอีเว้นท์ ควรจะมี เพื่อดึงดูด ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับงาน


Leave A Comment